سیستم اطفای حریق دی‌اکسید کربن(CO2)

سیستم اطفای حریق دی‌اکسید کربن(CO2)

سیستم اطفای حریق دی‌اکسید کربن(CO2)

 سیستم اطفای حریق دی‌اکسید کربن(CO2)

دی‌اکسید کربن (CO2) گازی بی‌رنگ، بی‌بو و ازلحاظ شیمیایی خنثی است و به‌راحتی در دسترس می باشد. این گاز رسانا جریان الکتریکی نمی باشد مکانیسم عملکرد دی اکسید کربن  برای از بین بردن حریق  در یک منطقه‌ی حفاظت‌شده، با پایین آوردن سطح اکسیژنی که به سوختن کمک می‌کند، باعث خاموشی حریق می‌گردد.

این مکانیسمِ فرونشاندن آتش، سامانه‌ی اطفاء حریق CO2 را بسیار مؤثر و نیازمند کمترین تمیزکاری می‌کند. اما باید به‌طورمعمول در مکان‌های بی‌خطر مورداستفاده قرار گیرد و در غیر این صورت کارکنان هنگام تخلیه‌ی این مواد از تماس با آن خودداری کنند. ممکن است در سامانه‌های اطفای حریق CO2 از این گاز به روش غرقه سازی کامل استفاده شود ولی دی‌اکسید کربن تنها عامل گازی است که می‌تواند به روش استفاده‌ی موضعی نیز مورداستفاده قرار بگیرد. دی‌اکسید کربن ممکن است یا در سیلندرهای فولادِ به هم تنیده شده‌ی پرفشار سیستم اطفای حریق (HPCO2) و هم مخازن یخ‌زده‌ی سبک کم‌فشار سیستم اطفای حریق (LPCO2) نگهداری شود.

توجه: هر دو اطفای حریق HPCO2 و LPCO2 اثر یکسانی در مقابله با آتش دارند. برحسب توان خاموش‌کنندگی، هیچ‌یک بر دیگری برتری نداشته
کاربردهای رایج سیستم اطفای حریق CO2

انبارهای مایعات قابل اشتعال ترانسفورماتورها تجهیزات الکتریکی دوار نیروگاه‌های برق تأسیسات فراوری فلزات صنعت چاپ ترکیب رنگ تأسیسات 

مزایای سیستم اطفای حریق CO2 فشار بالا HPCO2

HPCO2
چندین مزیت نسبت به LPCO2 دارد.

قیمت پایین‌تر برای سامانه‌های کوچک‌تر نگهداری در سیلندرهای محکم تنیده  شده‌ی موردقبول US-DOTسیلندرهایی در سایزهای مختلف نصب آسان سهولت در دسترسی اجزاء تشکیل‌دهنده‌ی 
مزایای سیستم اطفای حریق CO2 فشار پایین (LPCO2)

اطفای حریق LPCO2 چندین مزیت نسبت به HPCO2 دارد.

نیاز به آزمایش هیدرو استاتیک ندارد نظارت دائمی بر فشار مخزن و سطح مایع، گیجِ سطح مایع، خروجی‌های استاندارد هشدار یا یک خروجی اختیاری 4 تا 20 میلی‌آمپر در اختیار می‌گذارد (سیلندرهای HPCO2 باید هر نیم سال یک‌بار از سرویس خارج شوند تا وزن شوند)نسبت به HPCO2، چهل درصد کمتر فضا اشغال کرده و وزن کمتری دارند.قابلیت چند بار استفاده بدون نیاز به تعویض در هرزمانی امکان اضافه کردن ویژگی‌های دیگر به سامانه‌ی فعلی وجود دارد.واحدهای ذخیره‌سازی LPCO2 می‌توانند بدون اینکه از سرویس خارج شوند دوباره پر شوند. سیلندرهای HPCO2 باید از محل خودشان خارج‌شده به محل تعویض برده شده و تعویض گردند.وقتی نیاز به بیش از 4000 پوند دی‌اکسید کربن است، هزینه‌ی مواد کمتری دارند.برای تأسیسات حساس و واحدهای ذخیره‌سازی LPCO2 ، گزینه‌های  دو بار تبرید شده نیز وجود دارد.در کاربردهای موضعی، سیستم اطفای حریق LPCO2 نسبت به سیستم اطفای حریق HPCO2 سی درصد کارایی بیشتری دارند.سیستم اطفای حریق LPCO2 درمجموع هزینه‌ی نگهداری کمتری نسبت به سیستم اطفای حریق HPCO2 

برای بسیاری از تأسیسات حساس، سیستم اطفای حریق CO2، آتش‌خاموش‌کن‌های بهتری هستند. سرعت عمل دارند، مؤثرند و با طیف وسیعی از خطرات سازگارند، تخلیه‌ی دی‌اکسید کربن (عامل اطفای حریق ارزان) به اموال آسیبی نمی‌زند و ازلحاظ الکتریکی نارسانا است. برای طیف وسیعی از خطرات و موقعیت‌ها، برای ایجاد تخلیه‌ی خودکار و هم‌زمان می‌توان حفاظت چندمنظوره طراحی کرد.

سیستم اطفاء حریق CO2 برای موارد زیر مورداستفاده قرار می‌گیرند:

نیروگاه‌های برق کارخانه‌ی سیمان/سامانه‌های غیرمستقیم سوخت زغال کوره‌های بلند تولید و فراوری فلزات صنعت چاپ صنایع خودروسازی عملیات الکترونیکی تولید کامپیوتر و قطعات الکترونیکی تأسیسات تحقیقاتی سامانه‌های کشتیرانی (دریانوردی)تأسیسات بازیابی و انبارداری خودکار

تجهیزات و سیستم اطفای حریق CO2 کم‌فشار برای مواردی که مقادیر زیاد CO2 موردنیاز است بهترین گزینه‌اند. استفاده از اطفای حریق پرفشار برای حوادث کوچک‌تر یا جایی که فضا محدود است توصیه می‌شوند.
مزایای سیستم اطفای حریق CO2

دی اکسید کربن  به‌سرعت و ظرف چند ثانیه به‌کل منطقه‌ی خطر نفوذ کرده و اصتلاحا آتش را خفه می‌کند. دی اکسید کربن دوستدار طبیعت- به‌عنوان یک گاز در جو زمین وجود دارد و یکی از محصولات فرعی حاصل از سوختن است. استفاده از آن اثری روی محیط ندارد.بی‌ضرر- CO2 موجب تجزیه و پوسیدگی نمی‌شود، نیاز به تمیز کردن ندارد و پسماندی باقی نمی‌گذارد.نارسانا- CO2 ازلحاظ الکتریکی عایق است و در موارد بسیار زیادی قابل‌استفاده است.سازگار- CO2 روی طیف وسیعی از مواد قابل‌احتراق و قابل اشتعال قابل‌استفاده است.