آشنایی با آلارم خن

آشنایی با آلارم خن

آشنایی با آلارم خن

آلارام خن 

برای آشنایی بیشتر با آلارم خن بهتر است ابتدا خَن اتاقکی است در ته بدنه یک کشتی یا قایق که در آن آب جمع می‌شود تا بعداً بتوان آن را به بالا پمپ کرد.

ورود آب به داخل شناور بسیار خطرناک است . این خطر می تواند به واسطه برخورد شناور با جایی ، پوسیدگی بدنه آن ، باز شدن آب بندهای مربوط به سی چست ورودی ها و خروجی های آب شور و غیره بجود آید، از آب خن برای آتش‌نشانی هم استفاده می‌شود.

یک سیستم آلارم خن دارای چند بخش مختلف است

سنسور 

که به آن فلوتر هم گفته میشود ، در واقع یک رله است که با بالا آمدن سطح آب این رله عمل کرده و پایه COMmon آن به پایهNormally Open متصل میگردد و با این اتصال سایر قسمت های مورد نیاز این سنسور فرمان خود را توسط مداری الکتریکی دریافت میکنند . تعداد این سنسورها در شناورهای مختلف به ازای سایز شناور متفاوت است . محل بکارگیری سنسور هم در پایین ترین نقطه شناور نصب میگردد.

پمپ

در قوانین ارائه شده توسط سازمان بین المللی دریانوردی ، قطر لوله مناسب برای تخلیه خن در شناور برحسب طول ، عرض و ارتفاع تا عرشه آب بند شناور محاسبه میشود . در نظر داشته باشید هر پمپی با هر گنجایشی مناسب هر شناوری نیست . پمپ های خن در بیشتر موارد کنار سنسورها نصب می گردند و توسط باتری شناور تغذیه می گردند

کابل و مدار الکتریکی

ولتاژ پمپ های خن به طور معمول 12 یا 24 ولت Dc هستند و باتوجه به توانشان بین 5/1 تا چیزی کمتراز 10 آمپر می کشند . کابل مناسب که معمولا کابل 2,5*2 است استفاده میشود.