تفاوت قرقره شیلنگ برزنتی و هوزریلی

تفاوت قرقره شیلنگ برزنتی و هوزریلی

تفاوت قرقره شیلنگ برزنتی و هوزریلی

تفاوت قرقره شیلنگ برزنتی و هوزریلی 

  • قرقره هوزریلی به دلیل راحتی در باز شدن دارای سرعت عمل بیشتری نسبت به نوع برزنتی می باشد.
  • شیلنگ برزنتی برای اینکه به سر نازل متصل گردد نیاز به کوپلینگ دارد( اگر سیم پیچی به درستی صورت نگیرد در زمان استفاده کوپلینگ و هیدرانت جدا شده و باعث بروز حادثه میشود) که در دو سوی شیلنگ سیم پیچی می گردد.

کوپیلنگ ها به صورت نر و ماده بوده و در آن سوی خط میبایست سر شیری و دنباله نازل متصل گردد.

شیلنگ لاستیکی به کوپلینگ نیازی ندارد و با بست متصل می گردند.

  • شیلنگ برزنتی بعد استفاده باید خشک شود که این فرایند طی دو مرحله انجام میگردد ابتدا از داخل خشک گردد و بعد با آویزان کردن سطح بیرونی خشگ گردد، اما در هوزریلی نیاز به این کار نیست

                                                                                                                                                                 
  • در قرقره برزنتی باید حتما کل شیلنگ باز شود تا بتوان آبدهی را انجام داد اما در قرقره هوزریلی نیاز به باز شدن تمام شیلنگ نیست و می توان به اندازه نیاز شیلنگ را باز کرد.

  • یک تفاوت مهم دیگر در قرقره شیلنگ برزنتی و هوزریلی قیمت است،قرقره هوزریلی دارای قیمت بسیار کمتری نسبت به قرقره برزنتی می باشد.

  • استفاده از قرقره برزنتی برای افراد آموزش دیده مناسب است ولی است ولی استفاده از قرقره هوزریلی برای همه افراد آسان است.

  • دبی( میزان آب خروجی در دقیقه) در قرقره برزنتی بیشتر از دبی قرقره هوزریلی می باشد.