کاتالوگ سیستم اعلان حریق برند آپولو Apollo

کاتالوگ سیستم اعلان حریق برند آپولو Apollo

کاتالوگ سیستم اعلان حریق برند آپولو Apollo

آشنایی با سیستم اعلان حریق برند Apollo

برند آپولو شامل رنج وسیعی از تجهیزات اعلام حریق می شود. این تجهیزات شامل دتکتورهای نقطه ای دود، حرارت و ترکیبی متعارف و آدرس پذیر، شستی و تجهیزات هشدار متعارف و آدرس پذیر، دتکتور شعله، دود پرتوی(بیم)، ذاتاً امن و مارین می شود. در ادامه توضیحات مربوط به بعضی از این دتکتورها آمده است.

 

دتکتور نقطه ای دودی:
اساس کار دتکتورهای دودی اپتیکال بر مبنای پراکندگی نور می باشد. در این دتکتورها از یک منبع نور مادون قرمز یا ماوراء بنفش (فرستنده) و یک المان حساس نظیر فتوسل یا فتو دیود (گیرنده)استفاده می شود. در شرایط معمولی که دودی وجود ندارد اشعه نوری صادر شده به فتوسل نوری نمی رسد. اما وقتی که دود وارد محفظه میشود قسمتی از اشعه نوری به سمت گیرنده منعکس میگردد و یک سیگنال متناسب با میزان نور منحرف شده به صورت ولتاژایجاد می شود.


دتکتور نقطه ای حرارتی:
این دتکتورها به دو دسته کلی حرارتی ثابت و حرارتی افزایشی تقسیم بندی می شوند. در نوع حرارتی ثابت اگر درجه حرارت جزءعمل کننده به مقدار مشخصی برسد سیستم عمل می کند. دتکتور حرارتی افزایشی به تغییرات سریع دما نسبت به زمان حساس می باشد و برای محیط های خیلی کوچک یا خیلی بزرگ کاربرد ندارند. 

دتکتور شعله 
UV:

فقط در فضاهای سربسته کاربرد دارد و یک سنسور فرابنفش دارد که به طول موج های فرابنفش با طول موج 180-200 نانومتر حساس است. این طول موج تقریبا در تمام شعله ها، حتی آنهایی که برای چشم نامرئی هستند تولید می شوند. دتکتورهای UV برای کاربردهایی مناسب هستند که دتکتور به جریان باد، جریان همرفتی و خشکی حساس نباشد. این دتکتورها دارای پاسخ سریع و تشخیص از فاصله 25متری می باشند و از آنجایی که به نور حاصل از اتصال برق یا قوس الکتریکی حساس است، در محیط هایی با این شرایط نباید استفاده شوند.

دتکتور شعله  
UV/IR2:

این دتکتور شعله مرئی و امواج نامرئی ناشی از حریق را همزمان کشف می کند و احتمال خطا را کاهش می دهد. این دتکتور دارای یک سنسورUV و دو سنسورIR می باشد که به طول موج های متفاوتی پاسخ می دهد. درحقیقت این دتکتور به نور فرابنفش و نور مادون قرمز سوسو زن با فرکانس کم وناشی از گرمای حریق حساس است. در  مکان هایی که فقط نور UV یا فقط نور IR موجود است استفاده از این دتکتور مفید نیست. این دتکتورها به شعله ناشی از اتصال برق یا قوس الکتریکی حساس نیستد و این یک مزیت می باشد.

 

جهت دانلود کاتالوگ کامل محصولات آپولو می توانید بهاینجا  مراجعه کنید.