مربع آتش یا مثلث آتش کدام یک درست است؟

مربع آتش یا مثلث آتش کدام یک درست است؟

مربع آتش یا مثلث آتش کدام یک درست است؟

مربع آتش و مثلث آتش شامل چه اضلاعی می باشند؟

 

در گذشته اعتقاد بر این بود که هرگاه سه عامل حرارت، سوخت و اکسیژن به نسبت های معین در مجاورت یکدیگر قرار گیرند آتش ایجاد می گردد که از آن به عنوان مثلث حریق یاد می شد، اما جالب است که بدانید امروزه در مهندسی آتش وجود یک عامل چهارم را برای تولید و گسترش آتش ضروری می دانند، در گذشته عامل واکنشهای زنجیره ای ناشناخته بود اما امروزه با درک اینکه واکنشهای زنجیره‌ای نیز یکی از عوامل تاثیر گذار در تولید آتش است آن را به عنوان عامل چهارم می‌شناسند، بنابراین دیگر از اصطلاح مثلث آتش استفاده نمی‌شود بلکه از  مربع آتش یاد می‌شود. بنابراین اضلاع مربع آتش عبارتند از:

 

اکسیژن

حرارت

سوخت

واکنش های زنجیره ای

اکسیژن

یکی از رایج ترین منابع اکسیژن، هوا می باشد که دارای ۲۱ درصد اکسیژن است. لازم به ذکر است که منابع اکسیژن می تواند شامل اکسید کننده ها نیز شود. اکسید کننده ها موادی هستند که در یک واکنش شیمیایی الکترون را از ماده سوختنی گرفته و در زمان احتراق اکسیژن آزاد می کنند. نمونه های مواد اکسید کننده رایج شامل فلوئور، کلر، پراکسید هیدروژن، اسید نیتریک، اسید سولفوریک و اسید هیدروفلوئوریک می باشند.

 

 

حرارت

منبع انرژی که دمای ماده را به نقطه اشتعال آن برساند به عنوان منبع حرارت شناخته می شود. به عنوان مثال: تجهیزات گرمایشی، شعله ها، جرقه ها، رعد و برق و جریان الکتریکی اضافی در مشاغل صنعتی منابع حرارت می باشند. همچنین به حداقل حرارت مورد نیاز برای شروع آتش گرفتن یک ماده نقطه اشتعال گویند.

 

سوخت

بیشتر حریق ها شامل یک سوخت هستند که حاوی کربن و هیدروژن می باشند. به طور مثال چوب، کاغذ، مایعات و گازهای قابل اشتعال و در فلزات آلومینیوم و منیزیم مواد سوختنی به شمار می آیند‌.

 

واکنش های زنجیره ای

هنگامی که سوخت توسط حرارت تجزیه می شود در داخل خود ماده سوختنی اتفاق می‌افتد. در این حالت رادیکال‌های آزاد واکنش دهنده تولید می‌شوند که سپس با ماده اکسید کننده ترکیب می شوند.