انواع پودر مورد استفاده اطفاء حریق

انواع پودر مورد استفاده اطفاء حریق

انواع پودر مورد استفاده اطفاء حریق

انواع پودر مورد استفاده اطفاء حریق

استفاده از برخی از مواد شیمیایی که معمولاً دارای بنیان کربنات، سولفات یا فسفات می‏باشند، یکی از راه‏های متداول و ساده برای خاموش‌کردن آتش از طریق خفه‌کردن آن است. این ترکیبات براحتی برای اطفای انواع حریق C،B،A بکار می‏روند. به همین دلیل در استفاده‏های عمومی معمولاً این خاموش‌کننده‌ها توصیه می‏شوند. پودر شیمیایی روی حریق پاشیده شده و باعث پوشاندن آتش و جلوگیـری از رسیدن اکسیژن می‏گردد. پودرها در حرارت بالای ۶۰ درجه سانتیگـراد پایداری خوبی ندارند و امکـان چسبنـدگی آنها در کپسـول زیاد می‏گردد. ابعاد ذرات پودر بسته به نوع مـواد و شرکت سازنده حدوداً ۷۵-۱۰۰ میکرون است که هرچه قطر ذرات ریزتر باشد، موثرتر است. پودر شیمیایی تحت فشار ازت یا CO2 در سطح قاعده حریق به صورت جارویی پاشیده شده و در صورتی که افراد آموزش کافی دیده باشد، به‌راحتی آتش را خاموش می‏نمایند.
پودر شیمیایی آنچنان که باید برای حریق دسته A کاربرد ندارد، چرا که بدلیل نفوذناپذیری در جامدات، نمی‌تواند به عمق آنها ورود و از داخل آنها را خاموش نماید. به همین دلیل می‌بایست بعد از استفاده از مواد اطفایی پودری، با پاشش آب از برگشت شعله پیشگیری کرد. مگر اینکه مواد در حال اشتعال پربها باشند یا استفاده از آب ماهیت آنها را تغییر دهد.

پودر ۱۰۰% خشک:


این پودر برای خاموش‌کردن حریق فلزات قابل‌اشتعال مانند: سدیم، پتاسیم، منیزیم و مانند آن بکار می‏رود و بیشترین مکان‌ مصرف آنها آزمایشگاه‌ها است.

انـواع پـودر

پودر نوع ۱ :


این پودر برپایه‌ی بی‌کربنات سدیم بوده و برای اطفای حریق گروه‌B مایعات قابل‌اشتعال وC گازهای قابل‌اشتعال مناسب است.
اقدامات احتیاطی:
– این محصول قابل‌اشتعال و سمی نیست، ولی از استنشاق آن جلوگیری کرده و درصورت تماس با چشم، با آب شسته شود.
شرایط نگهداری:
– در شرایط طبیعی، هوای خشک و بدون رطوبت، دور از نور مستقیم آفتاب یا حرارت زیاد و روی پالت نگهداری شود.

پودر نوع ۲ :


این پودر برپایه‌ی بی‌کربنات پتاسیم بوده و برای اطفای حریق گروه‌B مایعات قابل‌اشتعال وC گازهای قابل‌اشتعال مناسب است. قدرت اطفایی این پودر ۱۰ برابر بیشتر از پودر با پایه‌ی بی‌کربنات سدیم می‌باشد.
اقدامات احتیاطی:
– این محصول قابل‌اشتعال و سمی نیست، ولی از استنشاق آن جلوگیری کرده و درصورت تماس با چشم، با آب شسته شود..
شرایط نگهداری:
– در شرایط طبیعی، هوای خشک و بدون رطوبت، دور از نور مستقیم آفتاب یا حرارت زیاد و روی پالت نگهداری شود.

پودر نوع ۳ :


این پودر که پایه‌ی آن ترکیبات مونو آمونیوم فسفات است، برای اطفای حریق گروه‌A جامدات قابل‌اشتعال گروه‌B مایعات قابل‌اشتعال وC گازهای قابل‌اشتعال مناسب و همچنین به‌طور ویژه برای موادی مثل چوب و منسوجات موثر است.
لازم به ذکر است این پودر را نباید با سایر پودرهای دیگر مخلوط و برای اطفای کلاس A استفاده کرد.
اقدامات احتیاطی:
– این محصول قابل‌اشتعال و سمی نیست، ولی از استنشاق آن جلوگیری کرده و درصورت تماس با چشم، با آب شسته شود..
شرایط نگهداری:
– در شرایط طبیعی، هوای خشک و بدون رطوبت، دور از نور مستقیم آفتاب یا حرارت زیاد و روی پالت نگهداری شود.

پودر نوع ۴ :


این پودر برپایه‌ی ترکیبات آلکالین بوده و برای اطفای حریق گروه D فلزات قابل‌اشتعال نظیر: سدیم، پتاسیم، منیزیم، زیرکونیم و … مناسب است.
اقدامات احتیاطی:
– این محصول قابل‌اشتعال و سمی نیست، ولی از استنشاق آن جلوگیری کرده و درصورت تماس با چشم، با آب شسته شود..
شرایط نگهداری:
– در شرایط طبیعی، هوای خشک و بدون رطوبت، دور از نور مستقیم آفتاب یا حرارت زیاد و روی پالت نگهداری شود.

تست پـودر

تست‌های مختلفی جهت آزمایش کیفیت و کارآیی پودرها وجود دارد که در زیر تیتروار به آن اشاره می‌شود:
تست نوع ترکیبات
تست تشخیص محصولات حاصل از تجزیه پودر دراثر حرارت حریق
تست کیفیت پودرها در اطفای حریق در دماهای مختلف
تست تراکم پـودر
تست دانسیته‌ی پودر
تست روان‌روی پودر
تست ابعاد ذرات پودر
تست بررسی واکنش پودر در برابر ارتعاش و تغییر دما
تست رطوبت موجود در پودر
تست میزان جذب رطوبت
تست واکنش پودر نسبت به تماس با آب
تست خاصیت رسانایی پودر
تست هم سازگاری با فوم در استفاده‌ی همزمان با یکدیگر