6 نكته طلايي در طراحي اعلام حريق اتاق سرور

6 نكته طلايي در طراحي اعلام حريق اتاق سرور

6 نكته طلايي در طراحي اعلام حريق اتاق سرور

6 نكته طلايي در طراحي اعلام حريق اتاق سرور

                                                                                                           

اتاق هاي سرور بخاطر حساسيت بالايي كه براي اكثر كارفرمايان دارد، از نظر ايمني و حفاظت معمولا سعي مي كنند كه از مرغوبترين و بروزترين تكنولوژي ها براي حفاظت از اين فضاها استفاده كنند.
در ميان تجهيزات آشكارسازي مختلف موجود، آشكارسازها دودي و تركيبي معمولترين آن براي استفاده در اتاق هاي سرور مي باشد. سوال اينجاست كه آيا اين نوع دتكتورها واقعا كارايي لازم را براي حفاظت از اتاق سرور به ارمغان مي آورند؟
در اينجا توجه شما را به 6 نكته كليدي كه در طراحي سيستم اعلان حريق اتاق سرور مي بايست مدنظر داشت جلب مي كنيم:

1-    ميزان حساسيت اتاق سرور براي كارفرما
در ابتداي امر بايد  دانست كه انگيزه كارفرما براي اجراي سيستم اعلان حريق در اتاق سرور چيست؟ آيا فقط براي رفع تكليف مي باشد (كه معمولا برخی از پيمانكارهاي طراحي و اجراي اتاق سرور از اين تيپ كارفرماها هستند) و يا واقعا نياز به يك سيستم اعلان حريق كارآمد براي محافظت از تجهيزات اتاق سرور دارد (معمولا مصرف كننده نهايي اتاق سرور جزو اين دسته از كارفرماها هستند). و در نهايت اينكه كارفرما چه مقدار بودجه براي سيستم اعلان حريق اتاق سرور خود در نظر گرفته است.

2-    ارزش ريالي تجهيزات اتاق سرور

برخي از شركتها اتاق سرور آنها شامل چند كامپيوتر معمولي است كه كنترل شبكه كامپيوترهاي آن شركت را بر عهده دارد. مسلما چنين كارفرمايي حاضر به هزينه كردن و استفاده از سنسورها و آشكارسازهاي بسيار حساس و آنچناني كه قيمت بساير بالايي نیز دارند نيست. چرا كه هزينه تمام شده اينگونه سيستم ها براي كارفرما از تجهيزات درون اتاق سرور بيشتر خواهد شد و كارفرما به يك سيستم اعلان حريق ساده شمال چند دتكتور معمولي بسنده خواهد كرد. برعكس اتاق سرور بعضي از پروژه ها شامل تجهيزات و رك هاي كنترلي بسیار گرانقیمت و حساس هست كه نياز به يك سيستم بسيار قويتر و كارآمدتر از يك سيستم معمولي دارد. نظير آشكارسازهاي مكنده دودي.

3–    مشخص كردن وظيفه سيستم اعلان حريق و عكس العملي كه سيستم مي بايست انجام دهد؟

بايد در نظر داشت كه وظيفه سيستم اعلان حريق مي بايست براي كارفرما روشن شود. آيا اين سيستم پس از آشكارسازي خطر تنها مي بايست آژيرها را فعال كند؟ و يا عكس العمل ديگري نيز نظير قطع كردن هواسازها و يا برق مركزي اتاق سرور، فعال كردن سيستم اطفاء حريق اتوماتيك، ارسال اس ام اس و يا تلفن كردن به يك شماره خاص و يا كنترل سيستم اطفاء حريق را نيز مي بايست انجام دهد؟ 

4-    آيا اتاق سرور داراي سقف كاذب و كف كاذب مي باشد؟

بايد در نظر داشت كه اگر نياز به حفاظت از اين فضاها كه معمولا كابل ها و سيني هاي كابل در اين قسمت قرار دارند مي باشد، مي بايست براي اين فضاها نيز آشكارساز مناسب در نظر گرفت.

 5-    آيا سيستم تهويه و خنك كننده براي اتاق سرور در نظر گرفته شده است؟
معمولا در اكثر اتاق سرورها سيستم تهويه و خنك كننده مناسب قرار دارد. بنابراين در اتاق سرور دائما جريان هوا وجود دارد. در چنين شرايطي در خصوص استفاده از آشكارسازهاي نقطه اي مي بايست به اين نكته توجه نمود كه وجود جريان هوا در كارايي اينگونه آشكارسازها به شدت تاثير منفي دارد. همچنين پيشنهاد مي شود در صورتي كه نياز به نصب چنين آشكارسازهايي در همچين پروژه هايي شديد، حتي الامكان جانمايي اين آشكارسازها در درون رك هاي موجود در اتاق سرور نیز انجام شود تا كمي به كارايي اينگونه آشكارسازها برای حفاظت از این محیط افزوده شود. هرچند كه اولين گزينه و پيشنهاد براي اتاق هاي سرور، دتكتورهاي مكنده هوا هستند. البته برای کف ها و سقف های کاذب برای محافظت از کابل ها پیشنهاد بهتر آشکارسازهای حرارتی کابلی است.

6-    آيا سيستم اطفاء حريق نيز براي حفاظت از اتاق سرور در نظر گرفته شده است؟
يكي از ديگر نكاتي كه در خصوص طراحي سيستم اعلان حريق براي اتاق سرور مي بايست در نظر داشت اين است كه آيا سيستم اطفاء حريق اتوماتيك نيز براي اين فضا در نظر گرفته شده است يا خير؟ در صورتي كه سيستم اطفاء حريق اتوماتيك براي اتاق سرور (كه عمدتا گاز FM200 می باشد) در نظر گرفته شده است، بايد به اين نكته توجه داشت كه مطابق استاندارد نمي توان از كنترل پنل هاي معمولي براي حفاظت از چنين فضاهايي استفاده نمود. و كنترل پنلي كه براي چنين فضايي در نظر گرفته مي شود حتما بايد براي چنين كاربردي تاييد شده باشد. چنين كنترل پنل هايي را در بازار معمولا به نام كنترل پنل هاي اطفاء حريق مي شناسند.

موارد بالا جزو مهمترين نكاتي هستند كه مي بايست در زمان طراحي سيستم اعلان حريق اتاق هاي سرور در نظر گرفت.