چطور برای پایان کار ساختمان تاییدیه آتش نشانی بگیریم؟

چطور برای پایان کار ساختمان تاییدیه آتش نشانی بگیریم؟

چطور برای پایان کار ساختمان تاییدیه آتش نشانی بگیریم؟

چطور برای پایان کار ساختمان تاییدیه آتش‌ نشانی بگیریم؟


در چند سال اخیر، تهیه‌ی تاییدیه آتش‌ نشانی برای اخذ پایان کار ساختمان، به یکی از مسائل اداری تبدیل گردیده است که ذهن مالکان و سازندگان را حسابی به خود مشغول کرده است. پیشتر که هنوز توجه به ایمنی ساختمان تا این حد در دنیا و ایران اهمیت پیدا نکرده بود، اخذ پایان کار ساختمان تنها به حوزه‏‌ی مسائل شهری محدود می‌شد. اما امروزه با توجه به ایمنی در برابر آتش و حفاظت از ساختمان در برابر حریق، پای ایمنی و آتش‌نشانی نیز به فرآیند اخذ پایان کار باز شده و هر ساختمان با توجه به کاربری خاص خود، به عنوان بخشی از پروانه‌ی پایان کار، باید تاییدیه سازمان آتش‌ نشانی را هم اخذ کنند.

تاییدیه آتش‌ نشانی و نحوه‌ی اخذ آن:


تأییدیه آتش‌نشانی تنها با یک بار بازدید و به همین سادگی‌ها صادر نخواهد شد و برای اخذ این مجوز به مدارک و شرایط خاصی نیاز خواهید داشت. تاییدیه آتش‌ نشانی نیز مثل هر کار اداری دیگری با تشکیل پرونده آغاز می‌شود. البته تأییدیه آتش‌نشانی از آنجا که در نهایت قرار است به محافظت از جان و مال ساکنان ساختمان منجر شود، تنها به کاغذباز‌ی‌های مرسوم خلاصه نمی‌شود و کارفرما یا نماینده‌‌ی قانونی وی، حتما باید در صورت لزوم در جلسات حل اختلاف و کارشناسی سازمان آتش‌نشانی نیز حاضر شود تا اطلاعات لازم برای برطرف کردن مشکلات موجود را کسب کند.

برای صدور تاییدیه آتش‌ نشانی بازرسان سازمان آتش‌نشانی، ملک متقاضی را از نظر سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق نصب کردیده، مقررات مربوط به معماری و هر سیستمی که برای ایمنی ساختمان مذکور لازم است، بررسی می‌کنند.

چرا اخذ تأییدیه آتش‌ نشانی لازم است؟

کسب تاییدیه آتش‌ نشانی برای دریافت پایان کار ساختمان در سال‌های اخیر با بخشنامه‌ی سازمان آتش‌ نشانی در بهمن‌ماه سال 1395 جدی‌تر گردیده است. البته در این بخش‌نامه تصریح گردیده بود که اخذ این تأییدیه تنها برای ساختمان‌های مسکونی لازم است که 5 طبقه داشته باشند. کلیه‌ی ساختمان‌های غیر مسکونی صرف نظر از اینکه در چند طبقه احداث گردیده باشند، حتما باید تأییدیه آتش‌نشانی را اخذ کنند. البته، تعداد واحد کمتر تأثیری در معافیت ساختمانهای مسکونی 5 طبقه به بالا از کسب تأییدیه نداشت.

مراحل کسب تأییدیه آتش‌نشانی؛
تاییدیه آتش‌ نشانی مثل هر مجوز دیگری، مجموعه‌ای از ضوابط و دستورالعمل‌ها را شامل می‌شود. رعایت این ضوابط توسط متقاضی به اخذ این تأییدیه منجر می‌شود. با توجه به تفاوت پروژه‌های ساختمانی با یکدیگر، نمی‌توان به طور دقیق از ضوابط و دستورالعمل‌های یکسانی برای تمام این پروژه‌ها صحبت کرد. اما مواردی وجود دارند که تقریبا در تمامی بازرسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند، مانند:

نحوه‌ی طراحی و نصب سیستم‌ های اعلام و اطفای حریق ساختمان، محل نصب تجهیزات و نقشه‌های مورد استفاده؛
نحوه‌ی طراحی سیستمهایی از قبیل فن فشار مثبت راه پله ها، اگزاست پارکینگ‌ ها، شبکه‌ی برق اضطراری ساختمان و ایستگاه پمپاژ مخازن؛
نحوه‌ی انتخاب، نصب و جانمایی علائم خروج اضطراری و خاموش‌کننده‌ های دستی؛