دستگاه مرکزی اعلام حریق چیست؟

دستگاه مرکزی اعلام حریق چیست؟

دستگاه مرکزی اعلام حریق چیست؟

دستگاه مرکزی اعلام حریق چیست؟


اصلی ترین بخش سیستم اعلام حریق، کنترل پنل است. کنترل پنل اعلام حریق وظیفه هماهنگی میان تمام اجزا را دارد. کار پردازش اطلاعات و تصمیم گیری را انجام می دهد. در مرکز کنترل سیستم اعلام حریق تمام کار ها توسط میکروپروسسورها انجام می شود.

نحوه عملکرد کنترل پنل اعلام حریق


به دنبال وارد کردن فشار یا ضربه به شستی اعلام حریق
و یا فعال شدن یکی از دتکتور ها، یک اتصال کوتاه ایجاد می شود و پس از آن مدار الکترونیکی وارد عمل می شود و پس از دستور به رله ها آژیر، فعال و اعلام حریق صورت می گیرد. نکته قابل ذکر این است که اتصال کوتاه موجب اعلام حریق ولی اتصال کامل منجر به اعلام خطا در سیستم می شود. به عبارتی دیگر مرکز کنترل اعلام حریق از تجهیزاتی مثل دتکتور و شستی اطلاعات دریافت می کند و پس از تشخیص وقوع حریق دستوراعلام حریق را به آژیر، فلاشر و آژیر فلاشر می دهد

از آنجایی که سیستم اعلام حریق در سه نوع سیستم اعلام حریق متعارف یا کانونشنال، سیستم اعلام حریق آدرس پذیر و سیستم اعلام حریق بیسیم وجود دارد، مرکز کنترل اعلام حریق نیز در سه نوع کنترل پنل اعلام حریق متعارف، کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر و کنترل پنل اعلام حریق بیسیم موجود می باشد.

درادامه به بررسی کنترل پنل های سیستم اعلام حریق پرداخته ایم.

کنترل پنل اعلام حریق کانونشنال یا متعارف


این کنترل پنل ها جزو ابتدایی ترین سیستم های اعلامحریق می باشند. در سیستم های کانونشنال تجهیزات به صورت زون بندی نصب می شوند. سیم کشی تمام تجهیزات به کنترل پنل وصل می شود و هنگام حریق، زونی که دچار حادثه شده است مشخص می شود ولی منطقه (قطعه) حادثه به طور دقیق مشخص نمی شود.

مرکز کنترل اعلام حریق متعارف بر حسب زون به اینصورت تقسیم می شود: تک، دو، چهار، شش، هشت، شانزده، بیست و چهار و سی و دو زون. دربرخی موارد با افزودن کارت الکترونیکی می توان تعداد زون ها را ارتقا داد.


کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر


کنترل پنل سیستم اعلام حریق آدرس پذیر، پیشرفته تراز کنترل پنل سیستم اعلام حریق متعارف می باشد. در دستگاه مرکزی اعلام حریق آدرس پذیر تمام تجهیزات روی یک مدار قرار می گیرند و سیم کشی آن ها به صورت حلقه است و در نهایت سیم به کنترل پنل باز می گردد. نکته مهم تر اینکه در مرکز کنترل اعلام حریق آدرس پذیر، آدرس دقیق منطقه یا قطعه ای که دچار حریق شده است مشخص می شود و این به جلوگیری از گسترش حریق بسیار کمک می کند.

کنترل پنل یا دستگاه مرکزی اعلام حریق بر حسب لوپ به این صورت تقسیم می شود: کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر تک لوپ، دو لوپ، چهار تا هشت لوپ.