مزایا استفاده از سیستم ارتینگ

مزایا استفاده از سیستم ارتینگ

مزایا استفاده از سیستم ارتینگ

مزایا استفاده از سیستم ارتینگ 

 ولتاژهای ناخواسته و اضافه جریان را که در بدنه دستگاه ها یا ساختمان ایجاد می گردد باید از طریقی تخلیه کنیم تا باعث صدمه به افراد و دستگاه نشود. بدین منظور به کار گیری سیستم ارتینگ و چاه ارت ساختمان ضرورت فراوانی دارد. علاوه بر آن امروزه با گسترش سیستم های دیجیتالی که جریان کمی دارند و هر گونه اضافه جریانی باعث اختلال در سیستم می شود، لزوم به کارگیری سیستم ارتینگ را دوچندان می کند. در زیر به برخی از موارد مهم استفاده از سیستم ارت اشاره می کنیم.
• حفاظت و ایمنی نیروی انسانی در برابر نشتی جریان
• منتقل کردن جریان ناشی از اتصالی برق به بدنه دستگاه
• ایمنی و حفاظت از وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
• فراهم کردن شرایط ایده‌ال جهت کار
• جلوگیری از ولتاژ تماس
• حذف ولتاژ اضافه و ناگهانی
• جلوگیری از آتش سوزی بر اثر اتصال برق با هادی که نقش زمین را دارد
• حذف اثرات رعد و برق
• اطمینان از قابلیت کار الکتریکی
• انتقال جریان ناشی از اتصال برق به ادوات فلزی مانند شاسی های فلزی، پایه کف کاذب و موارد مشابه