سيستم ارتينگ مناسب براي بانكها

سيستم ارتينگ مناسب براي بانكها

سيستم ارتينگ مناسب براي بانكها

از آنجا که تجهیزات بانکی همیشه درمعرض جريانهاي خطا حاصل از سوئیچینگ دستگاهها بوده و این عامل به صورت اختلالی درمدارات تغذیه ، برعملکرد صحیح سیستم اثر گذاشته و باعث صدمه دیدن تجهیزات می گردد لذا باید تدابیری لازم جهت سیستم زمین،هم بندی و هم پتانسیل سازی برای حفاظت این گونه تجهیزات درنظر گرفت :

الف-۱-ايجاد سيستم ارت مناسب برابر استانداردهاي IEEE 80، IEEE 1100، IEEE 142 با مواد و مصالح مناسب براي ساختمان شعب :

براي ارتينگ تجهيزات شعب و دستگاههاي ATM ، بايستي از مواد مناسب استفاده نمود .مطابق با استاندارد هاي روز دنيا استفاده از نمك و زغال منسوخ شده و استفاده از بنتونيت نيز به تنهايي توصيه نمي گردد. ازسويي ديگر كليه اتصالات دفني بايستي به صورت جوش احتراقي باشد.

الف-۲-ايجاد سيستم ارت مناسب براي ديتا سنتر مطابق با استاندارد هاي TIA942, IEEE1100, BS7430 :

ازآنجا كه در ديتاسنترها تجهيزات الكترونيكي حساس فركانس بالا وجود داشته كه بسيار نويز پذير مي باشند ، طبق استاندارد هاي مربوطه بايستي ارتينگ مناسبي براي آنها درنظر گرفته شود كه علاوه بر اينكه بايستي الزامات استاندارد رعايت گردند بايد مواد و مصالح آنها نيز مناسب باشد.

الف-۲-۱-ارتينگ خارجي :

جهت فراهم كردن بستر مناسب جهت تخليه الكتريكي جريانهاي صاعقه و جريان هاي خطا ، سيستم ارتينگ به صورت هاي مختلف (چاه ارت ، رينگ و رود و… ) اجرا مي گردد .

الف-۲-۲-ارتينگ داخلي (ايجاد زمين مرجع سيگنال ):

درديتا سنتر علاوه بر اجراي موارد فوق به دليل نويز پذير بودن تجهيزات و حساس بودن آنها ، بايستي كليه تجهيزات از كوتاه ترين مسير ممكن به سيستم ارت وصل گردند كه به اين منظور شبكه مسي درزير كف كاذب ايجاد مي گردد تا بستر مناسب را فراهم نمايد.

الف-۳- هم بندي و هم پتانسيل سازي مطابق با استاندارد هایIEEE 80، IEEE 1100،۱۴۲ IEEE ، TIA 942، NFC17-102 :

مطابق با استانداردهاي مرتبط ، كليه اجسام فلزي ارت شده ، استراكچر سازه ، بدنه تجهيزات ، بدنه ركها ، تابلوها بايستي به سيستم ارت متصل گردند تا در نهايت يك حجم وسيعي از هم پتانسيل سازي وجود داشته باشد.

الف-۴-حفاظت  ساختمان بانک از اصابت مستقیم صاعقه ، مطابق با استانداردهای NFC 17-102، UNE 21186، IEC 62305، NFPA 780، BS 6651:

برای بررسی نياز یا عدم نياز به نصب سيستم صاعقه گير و حفاظت دربرابر صاعقه،مطابق بااستانداردهای  NFC 17-102 و  UNE21186، بايد پارامترهای لازم را جمع آوری نمود تا بتوان ضريب احتمال خطر وقوع صاعقه را به دست آورد.

الف-۵-حفاظت تجهیزات داخلی دربرابر اثرات ناشی از صاعقه، مطابق با استانداردههای IEC 61643-12 ، IEC 61312، IEC 62305:

کلیه تجهیزاتی که به شبکه برق و خطوط مخابرات و شبکه کامپیوتری متصل می باشند ، درمعرض اضافه ولتاژهای گذرا و موقت قرار دارند. بااستفاده از ارسترهاي مختلف ، کلیه تجهیزات بانکی ازجمله دستگاههای خودپرداز داخلی و خارجی،سیستم های تلفن ، دوربین مداربسته و … را حفاظت نمود.