ایمنی ذاتی درتجهیزات ضد انفجار expolsion proof چیست؟

ایمنی ذاتی درتجهیزات ضد انفجار expolsion proof چیست؟

ایمنی ذاتی درتجهیزات ضد انفجار expolsion proof چیست؟

 ایمنی ذاتی درتجهیزات ضد انفجار expolsion proof چیست؟ 

برای اینکه یک محصول الکتریکی “ذاتی بی خطر” باشد ، نمی تواند از جرقه و گرما ، اتمسفر جو انفجاری را نادیده بگیرد. این امر با اطمینان حاصل از ورود جریانها و ولتاژهای کم در منطقه خطرناک حاصل می شود ، بنابراین باید کل مدار در نظر گرفته شود ، نه فقط وسیله ای که در انزوا قرار دارد.

بنابراین ، “مدار کاملاً ایمن” باید انرژی الکتریکی و حرارتی را محدود کند به طوری که احتراق جو خطرناک (گاز انفجاری یا گرد و غبار) رخ ندهد.

مواد شیمیایی دارویی ، هسته ای و انرژی شیمیایی و گرد و غبار موجود در مواد شیمیایی و مواد ضدعفونی کننده ، تولید گاز و مواد معدنی در اشیاء پلاستیکی و پلاستیک ، استفاده از مواد پلاستیکی تجهیزات ضد انفجار Expolsion Proof جلوگیری از مواد قابل حمل و مایع ، جلوگیری از تولید مواد اولیه و مایع. اما در صنایع شیمیایی و دارویی شیمیایی و همچنین شاخه های دیگر از کاربردهای دیگر ، مواد اشتعال پذیر هم یک اتفاق روزمره هستند. گازهای قابل اشتعال ، مه ، و آتش سوزی قابل اشتعال وجود ندارد ، همچنین ابرها از شعله های قابل اشتعال از یک خطرناک خطرناک قابل اتصال هستند. در چنین مواردی به طور انعطاف پذیری ، منابع تجاری مانند مکان های برقی و مکانیکی ، نیاز به تجزیه و تحلیل ندارند. از این رو مواد و مواد معمولاً معمولاً از نظر قابل اشتعال ، گازهای مضراب ، بخار ، و همچنین احتمالاً دو مرحله برای توالی تولید محصول ضروری هستند. گلدان اگزین انفجار داخلی به طور انعطاف پذیر پلاسویایارو فوکوسون از بین بردن احتمالات احتراق و جرقه زنی مواد منفجره مواد منفجره ، از جمله سطوح ، قسمت های مکانیکی ، مکانیکی کال و کالسکه های الکتریکی ، استاتیک الکتریسیته ، با استفاده از انواع مختلف اشیاء قابل استفاده می باشد. انتخاب اولیه ، ثانویه ، و تری با استفاده از انفجار. در صورت تمایل به حمایت از محافظت ، از این ابتکارات ، از موارد ابتدایی از یک پتانسیل اکسپلوزیوات از سیستمهای دیگر جلوگیری می شود