راهکار های مهار آتش در واحد های اداری – تجاری

راهکار های مهار آتش در واحد های اداری – تجاری

راهکار های مهار آتش در واحد های اداری – تجاری

راهکار های مهار آتش در واحد های اداری – تجاری 

برای ساختمان ‌های اداری جدید، یک سیستم محافظت در برابر آتش به صورت ساختاری در مراحل برنامه‌ریزی تعبیه می‌شود. به عنوان حداقلی‌ترین امکانات باید یک سیستم اعلام حریق

به همراه کنترل پنل آن در این نوع ساختمان‌ها موجود باشد. اگر ساختمان در چند طبقه یا یک فضای اداری گسترده ساخته شده باشد معمولا از یک سیستم خاموش‌کننده ثابت در محل

استفاده می‌شود. در بیشتر موارد یک سیستم اسپرینکلر توسط سازنده یا شرکت‌های بیمه برای ساختمان در نظر گرفته می‌شود. با این حال ممکن است در بعضی موارد سیستم

واترمیست گزینه کارآمدی باشد (به دلیل نیاز به آب کم، آسیب کمتر به تجهیزات، خط لوله نازک و غیره).

تصمیم گیری می‌تواند بر اساس الزامات زیر باشد:

 • .
  آتش باید سریعا شناسایی شود.
 • .
  تکنولوژی خاموش‌کردن باید قابل اعتماد و مقرون‌به‌صرفه باشد.

تصمیم گیری می‌تواند بر اساس الزامات زیر باشد:

 • .
  سیستم اعلام حریق آدرس پذیر هوشمند
 • .
  سیستم اطفاءحریق اسپرینکلر یا واترمیست برای سرکوب آتش
 • .
  تابلوهای خروج اضطراری و علائم نورتاب