آیا ارتینگ الکتریسیته ساکن را کاهش می دهد؟

آیا ارتینگ الکتریسیته ساکن را کاهش می دهد؟

آیا ارتینگ الکتریسیته ساکن را کاهش می دهد؟

آیا ارتینگ الکتریسیته ساکن را کاهش می دهد؟

در واقع، این کار را می کند. سیستم زمین مناسب و همبندی های استاندارد به دفع الکتریسیته ساکن که می تواند باعث ایجاد جرقه ایستا شود و جان هر فردی که در تاسیسات شما کار می کند را به خطر بیاندازد کمک می کنند. هر فعالیت و تحرکی که در یک محیط خطرناک در معرض خطر شارژ الکتریسته ساکن قرار دارد باید اقداماتی را برای کاهش خطر، افزایش ایمنی و اطمینان از عملکرد روان در همه زمان ها انجام دهد.

سیستم زمین چگونه با الکتریسته ساکن مقابله می کند ؟

 برای تخلیه الکتریسته ساکن شما به تجهیزات خاصی نیاز دارید تا بتوانند با اتصال به باسبار های ارت ( پایانه های ارت ) و یا الکترود زمین ، الکتریسته ساکن اجسام را به سیستم زمین منتقل کنند و از ایجاد جرقه و شوک های الکتریکی که منجر به آتش سوزی و انفجار می شود جلوگیری نمایند.

آیا تاسیسات شما در برابر الکتریسیته ساکن محافظت می شود؟

در بسیاری از صنایع فرایند ها را به گونه برنامه ریزی نموده اند تا از ایجاد جرقه ناشی از الکتریسته ساکن جلوگیری نماید اما کافی نیستند . در بسیاری از صنایع که کارکنان و تجهیزات در مناطق پرخطر قرار دارند (  Hazardous Area ) می بایست علاوه بر رعایت دستورالعمل ها از تجهیزاتی استفاده نمود تا ایمنی و سلامت کارکنان و تجهیزات را تضمین نماید.

بارگیری و تخلیه کامیون ها  و تانکرهای حامل محصولات قابل اشتعال و احتراق یکی از جدی ترین خطرات آتش سوزی و انفجار در سایت های صنعتی مخصوصا مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهی می باشند .  خطرناک ترین وضعیت الکترواستاتیک در عملیات نفتی، انباشته شدن بار در سطح یک کامیون با مخزن ایزوله است.

عامل مشترکی که به تخلیه بار الکتریکی ساکن و یا تولید جرقه کمک می کند این است که میزان تولید بار الکترواستاتیکی از سرعت تولید بار بیشتر شود که خود باعث تجمع بارهای ساکن در برخی از قسمت های وسیله نقلیه و یا سیستم انتقال ( شیلنگ یا نظایر آن ) می گردد.

پیاده سازی سیستم های کنترل استاتیک برای تانکرها و کامیون های خلا می تواند به طور چشم گیری این خطرات را کاهش داده و محیط ایمن تری را در طول عملیات تخلیه و یا بارگیری مواد خطرناک فراهم آورد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید به NFPA 77 ، IEC TS 60079-32-1 ، API RP 2003 مراجعه نموده و یا با کارشناسان این شرکت در تماس باشید.