آشنایی با نکات ایمنی دودکش

آشنایی با نکات ایمنی دودکش

آشنایی با نکات ایمنی دودکش

دودکش

در فصل سرما همواره شاهد حوادث ناگوار گاز گرفتگی هستیم که متأسفانه تعداد قابل توجهی از این حوادث منجر به مرگ شهروندان عزیزمان شده است. گاز طبیعی و سایر تسهیلات كه موجب راحتی و آسایش مردم است، در صورت عدم رعایت نكات ایمنی می‌تواند موجب خسارات جبران ‌ناپذیری شود. بهترین روش مقابله با این خطرات، پیشگیری و رعایت نکات ایمنی است.

قاتل نامرئی
یکی از نکات بسیار مهم و قابل توجه، طریقه نصب انواع بخاری و وسایل گازسوز و به‌خصوص نصب دودکش است. نصب صحیح دودکش از این جهت اهمیت دارد که مانع از نشت گاز مونوکسیدکربن که حاصل سوخت ناقص است، می‌شود. این گاز بی رنگ و بی بو است و به همین دلیل به سادگی قابل تشخیص نیست.

این گاز سمی بسیار خطرناک بوده و حتی در مقادیر بسیار جزیی موجب مرگ انسان می‌شود. علایم و نشانه‌های مسمومیت با مونوکسیدکربن بر انسان، به میزان غلظت مونوکسیدکربن در خون بستگی دارد. مونوکسیدکربن در غلظت پایین موجب خواب آلودگی، گیجی، خستگی، سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و استفراغ می‌شود و در غلطت‌های بالاتر سبب خفگی و در نهایت مرگ می‌شود.

نکات ایمنی وسایل گازسوز

هر وسیله گازسوز باید دارای یك دودكش استاندارد و مجزا و مجهز به كلاهك باشد.
همواره محل اتصال دودكش به وسایل گازسوز را بازرسی و از استحکام و ثبات آنها اطمینان حاصل کنید

هرچند وقت یك بار كلاهك دودكش‌های وسایل گازسوز را بازرسی وچنانچه كلاهك افتاده باشد، آن را در محل خود نصب كنید. قابل ذكر است كه كلاهك علاوه بر‌اینكه از نفوذ باران و برف و افتادن سایر اشیا به داخل دودكش جلوگیری می‌كند، در منظم سوختن وسیله گازسوز نیز موثر است.

انتهای دودكش‌های توكار باید حداقل یک متر از سطح پشت بام بالاتر باشد.

نکات ایمنی درباره دودکش ها

:small_red_triangle_down:ساده‌ترین آزمایش هر دودكش، دست‌زدن و لمس آن است
:small_red_triangle_down:دودكش‌ها را به‌طور مرتب بازرسی کنید و از آزادبودن مسیر دودكش اطمینان حاصل کنید.

:small_red_triangle_down:در هنگام هرگونه ساخت و ساز مراقب باشید، مصالح ساختمانی به داخل دودكش‌ها ریخته نشود و راه ورودی دودكش را مسدود نكند

:small_red_triangle_down:عبور دودكش از فضای داخل‌ سقف كاذب ‌و به‌خصوص حمام به دلیل امكان پوسیدگی و نشت گاز مونواكسیدكربن خطرناك‌ است.

:small_orange_diamond:آزمایش دودکش
می‌توانید برای اطمینان از صحت عملكرد دودكش سه آزمایش آسان ذیل را انجام دهید:
:one: ساده‌ترین آزمایش هر دودكش، دست‌زدن و لمس آن است. سردی دودكش نشانه عبور نکردن گازهای سمی‌حاصل از احتراق وسیله گازسوز و زنگ خطری برای شما است. وقتی وسیله گازسوز کار می‌کند باید دودکش داغ باشد.

:two: آزمایش بعدی استفاده از شمع و یا شعله كبریت در محل دریچه و مبدأ دودكش در اتاق (محل مصرف) است. با قرار دادن كبریت روشن درابتدای دریچه باید شعله به سمت داخل دودكش كشیده شود. این موضوع نشانه كـاركردن و مكش مناسب دودكش بوده و در صورتی كه تغییری در شعله ‌ایجـاد نشود، نشان‌دهنده عدم مکش مناسب دودكش است.

:three: هنگام خرید و یا اجاره خانه و پیش از وصل وسایل گازسوز به دودکش،مسیر دودكش‌ها را با یك وزنه و طناب محكم از پشت‌بام تا محل دریچه و مبدأ دودکش كنترل کنید تا از باز بودن آن به‌طور کامل مطمئن شوید.