ابعاد مورد نیاز الکترود زمین

ابعاد مورد نیاز الکترود زمین

ابعاد مورد نیاز الکترود زمین

ابعاد مورد نیاز الکترود زمین

ابعاد الکترود زمین را می­توان از جدول (2-1) انتخاب نمود، بهترین جنس برای هادی دفنی الکترود زمین، مس می­باشد. بنابراین مطابق جدول (2-1) می­بایست از حداقل مقطع 50mm۲ استفاده گردد.

همچنین برای استفاده از میله زمین ، میله از جنس فولاد با روکش مس Copper bond، به دلیل مقاومت مکانیکی بالای آن و همچنین مقاومت در برابر خوردگی، بهترین گزینه می­باشد. لذا می­بایست دارای حداقل قطر 14mm باشد.

                             

جدول۲-۱-ابعادالكترود زمين

                               

                  جدول ۲-۲-ابعاد الكترود زمين دفني در خاك

نكته۱ – مغزي الكترود فولادي با روكش مس بايد از جنس فولاد با كربن كم باشد و توان تحمل فشار ۶۰۰ نيوتن بر ميلي متر مربع را داشته باشد.

 روكش مس بايد داراي خلوص ۹۹.۹ درصد مس الكتروليتي بوده و به صورت مولكولي برروي مغزي فولادي كشيده شده باشد.

ضخامت مس نبايد از ۰.۲۵ ميلي متر كمتر باشد.

علاوه بر جداول فوق، می­توان با آنالیز شبکه برق، مقطع کابل را محاسبه نمود.

                                                                                                           

كه در آن:

 I ميزان r.m.s جريان خطاي پيش بيني شده در مدار ميباشد. اين جريان معمولا بزرگتر يا مساوي جريان قطع رله حفاظتي ميباشد.

t  زمان عملكرد رله حفاظتي، جهت قطع جريان خطا ميباشد.

k داراي رابطه محاسباتي مي­باشد كه وابسته به پارامترهاي زير است:

نوع و جنس كابل، روكش آن، حرارت اوليه و نهايي كه بر اثر عبور جريان خطا ممكن است ايجاد شود. جهت راحتي كار، استانداردها بسته به موقعيتهاي مختلف، مقاديري از K را براي كابل مسي كه بيشتر به كار مي آيد محاسبه و در جداولي آورده اند. در زير مقاديري از k آورده شده است:

                                                         

جدول(۲-۳): مقادیر پارامتر k برای کابل­های مسی متعارف جهت استفاده در سیستم زمین

 اتصال هادی با الکترود باید دقیق و استوار بوده و از نظر الکتریکی رضایت بخش باشد. اتصال باید از نوع جوش حرارتی ، اتصالات پرسي ، کلمپ ها یا سایر اتصالات مکانیکی باشد. اتصالات مکانیکی با توجه به دستورالعمل سازنده نصب شود.در صورت استفاده از کلمپ دقت شود که به الکترود یا هادی زمین آسیبی وارد نشود