آتش بند

آتش بند

آتش بند

آتش بند

وجود هرگونه بازشو یا فضای خالی محافظت نشده در درون ساختار اجزای ساختمانی و یا هرگونه ارتباطات محافظت نشده بین فضاهای مجاور نقطه ضعفی برای مقاومت سیستم در برابر آتش است و میتواند مسیرهایی را برای گسترش آتش سوزی ایجاد نماید.

لازم است تا این قبیل فضاها به صورت کنترل شده، طراحی و در صورت نیاز به وسیله تمهیدات قابل قبول  محافظت شوند.

آتش بندی مجموعه‌ای از اقدامات حفاظتی است که برای کند کردن یا توقف پیشرفت آتش‌سوزی از طریق یک ساختمان به منظور حفظ هر چه بیشتر آن و اطمینان از ایمن بودن ساکنان که بتوانند به راحتی از ساختمان خارج شوند، اعمال می‌شود. آتش بندی یک نوع حفاظت غیرفعال در برابر آتش است.

برای تجسم نحوه عملکرد سیستم آتش بند، به یک ساختمان فکر کنید که هر اتاق به تنهایی یک محفظه است.

اگر در یکی از این محفظه‌ها آتش‌سوزی رخ دهد، وظیفه سیستم آتشبند این است که آتش را با روشهای مختلف متوقف کند یا گسترش آن را به تاخیر بیاندازد.

در چه مکانی استفاده از آتش بند ضروری است؟

محل استفاده آتش بند یا دود بند در کلیه بازشوها می‌باشد که امکان عبور آتش و یا دود را در طبقات محدود می‌کند نمونه محل‌هایی که لازم است از آتش بند در آنها استفاده شود شامل موارد زیر است :

— شکاف ها و بازشوها در هر دو طرف مجموعه کف، سقف یا دیوارها که بصورت خالی می باشند و هیچ تاسیساتی از داخل آنها عبور نکرده است مانند رایزر ها — محل عبور لوله های فلزی یا غیر فلزی از داخل دیوار ها یا سقف ها — محل عبور کابلها و سینی کابلها از داخل دیوارها بصورت افقی یا عمودی — محل عبور انواع داکت ها

انواع محصولات آتش بند

— درزگیرها و پرکننده ها

الف) اساساً در دو نوع : متورم شونده و غیر متورم شونده هستند.

ب) برای آب بندی شکاف‌های اطراف دیوار و سقف ها استفاده می‌شوند.

— پنل ها

پنل آتش بند برای جلوگیری از گسترش آتش و دود از طریق بازشوهای موجود در دیوارها و کف ها طراحی گردیده است.

این محصول با دارا بودن پوشش ضد حریق در دو طرف پنل از عبور آتش و دود از محل باز شوها یا داکت ها جلوگیری می کند.

ویژگی‌های محصولات آتش بند

— مقاومت سه ساعته در برابر آتش — طراحی شده برای انواع ساختمان‌ها — قابل استفاده بر روی انواع سطوح — مقاومت در برابر رطوبت و یخ زدگی — غیر سمی و غیر قابل اشتعال