دتکتور مونوکسید کربن هیمن باطری خور سری قدیم (تاییدیه دار)