دتکتور حرارت آدرس پذیر دریایی هوچیکی Hochiki مدل ATJ-ENM WHT