دتکتور دود و حرارت مولتی هوچیکی Hochiki مدل ACC-EN BLK