دتکتور دود ، حرارت و منوکسید کربن مولتی هوچیکی Hochiki مدل ACD-EN