اخذ نمایندگی شرکت های انگلیسی

اخذ نمایندگی شرکت های انگلیسی

اخذ نمایندگی شرکت های انگلیسی

شرکت آتش مهارخلیج فارس نماینده شرکت نارکوب ایران( نماینده رسمی و انحصاری برندهای انگلیسی) :
:pushpin:Apollo
:pushpin: syncoln
:pushpin: klaxon
:pushpin: fire fighting
:pushpin:c_tec
وبرندآلمانی:
:pushpin: NSC

ازبابت اصالت و اورجینال بودن وخدمات پس ازفروش وپشتیبانی کالاهای اعلان حریق خود اطمینان حاصل فرمایید.
( مانماینده شما درخریدهستیم نه صرفا فروشنده کالا به شما)